Ligging

Maedelstede Farm krater

Is gelegen op een hoogte tegenover boerderij Oosthoekstraat 1 ongeveer 375 meter ten N(NO) van de mijnkrater Peckham en op ongeveer 1km ten ZW van Wijtschate.

De Maedelstede Farm was iets meer naar het oosten gelegen , dan de huidege boerderij. De Duitsers ondernamen van op hun hoogte verschillende pogingen om de vijand ondergronds te belagen. Hun inspanningen konder echter niet beloond worden.

Eind 1916 startte de 250th Tunnelling Company met de bouw van 2 mijnschachten, die op een diepte van 15 meter met elkaar werden verbonden via een galerij. Van hieruit startten 2 nieuwe schachten tot 39 meter diepte, uit elke schacht vertrok er een galerij: één galerij richting Maedelstede Farm meer dan 500 meter afstand en één in de richting Wijtschatebos.

Enkele zware Duitse tegenmijnen verplichtten de Britten om het graven tot een minimun te beperken. Het weg brengen van de los gegraven aarde vergde veel inspanningen, hiervoor moest een overdekt smalspoor aangelegd worden en bracht daardoor de Tunnellers tijdsnood.

Uiteindelijk werden de graafwerkzaamheden richting Wijtschatebos gestaakt en werd alles gefocust op Maedelstede Farm. Pas op 2 juni 1917 vijf dagen voor de Mijnenslag was de tweede grootste mijn in gereedheid gebracht, de ontploffing resulteerde in een krater met een diameter van 62,5 meter en een diepte van 7 meter, een deel van de krater werd nadien opgevuld.

Bron: De vergeten oorlog onder de Salient van Franky Bostijn - De Mijnenoorlog van Vlaanderen van Roger Lampaert

Zicht op de mijnkrater zoals deze er nu bij ligt

Zicht op de huidige mijnkrater

Zicht vanuit de lucht op de mijnkrater

Luchtfoto waarop de Maedelstede Farm te zien is 20.05.1917