Ligging

Hollandsche Schuur

De Hollandse Schuur Hoeve is gelegen op een hoogte op ongeveer 1500 meter ten noordwesten van Wijtschate en ten noordwesten van het Croonaardbos langs de Vierstraat rechts komende van Wijtschate naar Kemmel.

Foto van De Hollandse Schuur Hoeve genomen vanuit de Vierstraat, juist achter de verhoging van weidegrond ligt de kratermijn 3, deze zie je vooraan links bij het oprijden naar de hoeve.

Foto genomen vanuit de Vierstraat met links de verhoogde bedding welke de mijnkrater nr.3 is.

Kaart van de Hollandse Schuur Mijnkraters.

Historie

Het 250th Tunnelling Company van Cropper kreeg in november 1915 de opdracht om drie mijnen te graven bij de hoeve Hollandse Schuur. Achter de hoeve is het landschap hoger gelegen, zo kan men enkel vanuit het dal een schacht graven, om uit het gezichtsveld van de hoger gelegen observatiepost van de Duitsers te blijven.

De ondergrond is verzadigd met water door de talrijke beken die er lopen en de sector die doorwoeld is met ondiepe galerijen, op een diepte van vijf meter zakken de wanden meerdere malen in, ook door granaatinslagen. Men steld voor een andere schacht te graven.

Op 18 december 1915 worden graafwerken gestart in de eerste verdedigingslinie, door de slechte toestand van het terrein is geen tweede linie voorzien. Een onderstand werd boven de schacht uitgebouwd met in elke opening een machinegeweer om de Duitsers te misleiden. Als veiligheid tegen een eventuele vernietiging door het Duits geschut wordt er een tweede schacht gestart. Wanneer men reeds op 20 meter diepte zit werd de harde kleilaag bereikt en start men van hieruit een galerij die na 40 meter reeds onder de vijandelijke linies bevond.

In maart 1916 is men reeds 30 meter achter zijn voorste stellingen doorgedrongen. In april 1916 moeten de werken worden stilgelegd door de zware beschietingen. In mei werd het werk hervat en moet men eerst de galerij leegpompen daar die is ondergelopen. Na dagenlang pompen kan men eindelijk verder graven. In juni is het 250th Tunnelling Company reeds 250 meter doorgedrongen onder het niemandsland, niet tegenstaande de blijvende wateroverlast en het aanhoudende Duitse mortiergevuur.

De galerij werd geplitst na 123 meter, op het einde van het rechtlopend deel werd een eerste lading geplaatst en werd deze Mijn 1 genoemd. De kamer die aansluit op het naar rechts afzwenkend deel met een lengte van 120 meter komt Mijn 3. Waar de splitsing begon, werd Mijn 2 geplaatst. Alle kamers zijn voorzien van hun explosieven op 20 augustus 1916 en werden de gangen afgesloten, nadien volgen er geen graafwerken meer op grote diepte. De Duitsers vertrouwen het niet en laten camoufletladingen in hun eigen rangen springen om zo een barricade op te werpen tegen hun lager gelegen tegenstander.

Op 11 mei werd onder benaming Koln land de rechterkant van de hoofdgalerij een eerste lading tot springen gebracht. Op 11 juni 1916 na het beeindegen van de hoofdgalerij volgt Kassel langs de linkerzijde. Daarna werden geen noemenswaardige camoufletladingen tot ontploffing gebracht en trekken de Duitsers in het voorjaar 1917 hun voorposten tot aan de tweede linie terug. Op 7 juni 1917 volgt dan die beruchte mijnontploffingen door de geallieerden.

Kratermijn 3 vooraan links bij het oprijden van de hoeve.

Kratermijn 2 gelegen links achter de Kratermijn 3.

Kratermijn 1 ligt rechts achteraan de hoeve , al deze kraters staan vol water en liggen in de weiden rondom de hoeve, het water wordt gebruikt om het vee van drinken te voorzien.

De hoeve gezien vanuit het Croonaert Cemetery ( zie pijl). Met dank aan de huidige bewoners van de hoeve, die mij toelating gaven om te bezichtigen en de foto's die ik er mocht nemen.
banner
Over mij
Hollandsche Schuur
Luchtfoto van de drie kraters op de Hollandsche Schuur Zicht op de weide waarin kratermijn 3 zich bevindt Zicht op de Vierstraat richting Kemmel en Kemmelberg Luchtzicht op de Hollandsche Schuur Schets van de Hollandshe Schuur mijnen