Ligging

De Sterkte.

Is een herberg gelegen aan het kruispunt Rijselstraat en Hollebekestraat, diende tijdens de oorlog als commandopost en als hulppost in 1917.

Duitse foto Sterkte Cabaret op de hoek van Rijslstraat en Hollebekestraat

Duitse commandopost 1916

Duitse foto genomen door het Infanterie Regiment Nr.139 ingang vleugel 3e linie

Bataljonscommandant en zijn staf voor de herberg De Sterkte dat dienst deed als commando- en hulppost. foto: Westhoek verbeeldt

Herberg De Sterkte als commando- en hulppost in 1917